Cyber Security Roundtable

Cyber Security Roundtable

Masa rotundă securitate cibernetică – Vineri, 09 Noiembrie 2018, ASE, Sala 2416, 10:00-13:00. Masa rotundă a avut ca temă colaborarea interuniversitară în domeniul securității cibernetice. Pe parcursul întâlnirii au fost analizate oportunitățile și provocările actuale și s-au identificat o serie de acțiuni comune privind pregătirea specialiștilor și activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice. De […]

ATLAS Roundtable

ATLAS Roundtable

Masa rotundă proiect ATLAS – Vineri, 15 Noiembrie 2019, Cercul Militar National, 10:00-13:00. Întrunirea a avut ca scop prezentarea rezultatelor proiectului complex de cercetare „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, derulat de Academia Tehnică Militară în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Academia de Studii Economice și Universitatea București. La masa rotundă au […]