Project Reports

# Etapa I

Etapa I s-a desfășurat în perioada 31/03/2018 – 31/12/2018 și a avut ca
obiective principale:

 • identificarea abordărilor și tendințelor în domeniu, stabilirea
  tehnologiilor aplicabile, elaborarea specificațiilor pentru produsele /
  serviciile ce urmează a fi realizate;
 • stabilirea specificațiilor pentru echipamentele și aplicațiile software ce
  urmează a fi achiziționate; achiziția primului lot de echipamente.
 • familiarizarea membrilor echipelor de cercetare cu metodologia de
  lucru a proiectului; armonizarea echipelor de cercetare.
 • stabilirea metodelor de comunicare și colaborare în cadrul proiectului;
 • inițierea de întâlniri cu potențialii beneficiari din mediul guvernamental
  și privat;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale
  și la conferințe indexate ISI / BDI;
 • realizarea site-ului Web de prezentare a proiectului;
 • recrutarea și angajarea noilor cercetători.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul celor 3 proiecte componente, au
fost planificate  5 activități de tipul A1 (Cercetare fundamentală) în care
au fost elaborate studii și specificații tehnice pentru produsele / serviciile ce
urmează a fi realizate. Detaliile privind aceste activități sunt prezentate, în
sinteză, în Raportul Științific și Tehnic.

Rezultatele activităților de cercetare au fost publicate în jurnale și în
volumele unor conferințe internaționale indexate ISI/BDI. În total, au fost
publicate 15 articole științifice.

De asemenea, pe parcursul acestei etape au fost organizate concursuri în
urma cărora toate cele 8 posturi de  noi cercetători asumate prin contract
au fost ocupate.

#Etapa II

Etapa II s-a desfășurat în perioada 01/01/2019 – 31/12/2019 și a avut ca obiective principale:

 • dezvoltarea versiunii inițiale (versiunea beta) a noilor produse/servicii;
 • instalarea și configurarea laboratoarelor;
 • elaborarea scenariilor de test și testarea în laborator a noilor produse/servicii;
 • achiziționarea celui de-al doilea lot de echipamente;
 • prezentarea rezultatelor obținute către potențialii beneficiari;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale și la
  conferințe și prin intermediul site-ului Web de prezentare a proiectului.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul celor 3 proiecte componente, au fost
planificate 5 activități de tipul A2 (Cercetare industrială), în cadrul cărora au fost
dezvoltate versiunile inițiale ale noilor produse/servicii. Detalii cu privire la
produsele/serviciile dezvoltate sunt prezentate în Raportul Științific și Tehnic.
Rezultatele activităților de cercetare au fost publicate în jurnale și în volumele
unor conferințe internaționale indexate ISI/BDI. În total, au fost publicate 32
articole științifice.