About ATLAS

Proiectul “Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)” își propune îmbunătățirea performanțelor de cercetare și de colaborare în domeniul securității cibernetice. Existența programelor de master și doctorat dedicate securității cibernetice în universitățile partenere, reprezintă baza pentru colaborare în vederea consolidării competențelor științifice și tehnologice, și creează premizele dezvoltării de parteneriate cu mediul guvernamental și privat.

Proiectul propune două direcții majore de acțiune: creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan național și internațional prin cercetare fundamentală și aplicativă, și dezvoltarea instituțională prin transfer tehnologic între parteneri sau colaboratori externi. Programul comun de cercetare-dezvoltare adresează teme de mare interes pentru asigurarea securității cibernetice: securitatea aplicațiilor și sistemelor de operare, securitatea IoT și cloud.

Dintre direcțiile de cercetare abordate menționăm: folosirea metodelor formale și a tehnicilor de învățare automată pentru îmbunătățirea securității aplicațiilor software, securitatea dispozitivelor IoT utilizând inteligență distribuită, tehnologii criptografice noi pentru securizarea comunicațiilor în IoT și a datelor stocate în cloud.

Fiecare partener va contribui în domeniul în care deține expertiză și, prin intermediul proiectului, va oferi suport pentru ceilalți parteneri sau colaboratori externi. În acest sens, o componentă importantă a proiectului o reprezintă dezvoltarea unei infrastructuri distribuite pentru exerciții și cercetare avansata în domeniul securității cibernetice care va permite partajarea resurselor și valorificarea cunoștințelor acumulate prin oferirea de servicii partenerilor.

Sustenabilitatea proiectul rezidă în consolidarea programelor de master și doctorat existente și intensificarea colaborărilor cu partenerii economici, într-un domeniu strategic la nivel național și European.

Proiectul ATLAS este finanțat printr-un grant acordat de Ministerul Cercetării și Inovării din Romania, CCCDI - UEFISCDI, proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272, în cadrul PNCDI III.

Consortium

Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”
Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”
Universitatea Politehnica din București
Universitatea Politehnica din București
Universitatea din București
Universitatea din București
Academia de Studii Economice din București
Academia de Studii Economice din București

Latest news

 • Cyber Security Roundtable

  Masa rotundă securitate cibernetică – Vineri, 09 Noiembrie 2018, ASE, Sala 2416, 10:00-13:00. Masa rotundă a avut ca temă colaborarea interuniversitară în domeniul securității cibernetice. Pe parcursul întâlnirii au fost analizate oportunitățile și provocările actuale și s-au identificat o serie de acțiuni comune privind pregătirea specialiștilor și activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice. De […]

  Read more Cyber Security Roundtable

  ATLAS Roundtable

  Masa rotundă proiect ATLAS – Vineri, 15 Noiembrie 2019, Cercul Militar National, 10:00-13:00. Întrunirea a avut ca scop prezentarea rezultatelor proiectului complex de cercetare „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, derulat de Academia Tehnică Militară în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Academia de Studii Economice și Universitatea București. La masa rotundă au […]

  Read more ATLAS Roundtable