Rapoartele Proiectului

# Etapa I

Etapa I s-a desfășurat în perioada 31/03/2018 – 31/12/2018 și a avut ca
obiective principale:

 • identificarea abordărilor și tendințelor în domeniu, stabilirea
  tehnologiilor aplicabile, elaborarea specificațiilor pentru produsele /
  serviciile ce urmează a fi realizate;
 • stabilirea specificațiilor pentru echipamentele și aplicațiile software ce
  urmează a fi achiziționate; achiziția primului lot de echipamente.
 • familiarizarea membrilor echipelor de cercetare cu metodologia de
  lucru a proiectului; armonizarea echipelor de cercetare.
 • stabilirea metodelor de comunicare și colaborare în cadrul proiectului;
 • inițierea de întâlniri cu potențialii beneficiari din mediul guvernamental
  și privat;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale
  și la conferințe indexate ISI / BDI;
 • realizarea site-ului Web de prezentare a proiectului;
 • recrutarea și angajarea noilor cercetători.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul celor 3 proiecte componente, au
fost planificate  5 activități de tipul A1 (Cercetare fundamentală) în care
au fost elaborate studii și specificații tehnice pentru produsele / serviciile ce
urmează a fi realizate. Detaliile privind aceste activități sunt prezentate, în
sinteză, în Raportul Științific și Tehnic.

Rezultatele activităților de cercetare au fost publicate în jurnale și în
volumele unor conferințe internaționale indexate ISI/BDI. În total, au fost
publicate 15 articole științifice.

De asemenea, pe parcursul acestei etape au fost organizate concursuri în
urma cărora toate cele 8 posturi de  noi cercetători asumate prin contract
au fost ocupate.

#Etapa II

Etapa II s-a desfășurat în perioada 01/01/2019 – 31/12/2019 și a avut ca obiective principale:

 • dezvoltarea versiunii inițiale (versiunea beta) a noilor produse/servicii;
 • instalarea și configurarea laboratoarelor;
 • elaborarea scenariilor de test și testarea în laborator a noilor produse/servicii;
 • achiziționarea celui de-al doilea lot de echipamente;
 • prezentarea rezultatelor obținute către potențialii beneficiari;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale și la
  conferințe și prin intermediul site-ului Web de prezentare a proiectului.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul celor 3 proiecte componente, au fost
planificate 5 activități de tipul A2 (Cercetare industrială), în cadrul cărora au fost
dezvoltate versiunile inițiale ale noilor produse/servicii. Detalii cu privire la
produsele/serviciile dezvoltate sunt prezentate în Raportul Științific și Tehnic.

Rezultatele activităților de cercetare au fost publicate în jurnale și în volumele
unor conferințe internaționale indexate ISI/BDI. În total, au fost publicate 32
articole științifice.

#Etapa III

Etapa III s-a desfășurat în perioada 01/01/2020 – 31/12/2020 și a avut ca obiective principale:

 • dezvoltarea versiunii inițiale (versiunea beta) a noilor produse/servicii;
 • achiziția celui de-al treilea lot de echipamente;
 • replicarea platformei cyber range la nivelul tuturor partenerilor și federarea acestor platforme;
 • constituirea de repository-uri cu scenarii de exerciții de apărare cibernetică la nivelul fiecărui partener;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale și la
  conferințe și prin intermediul site-ului Web de prezentare a proiectului.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul celor 3 proiecte componente, au fost
planificate  5 activități de tipul A3 (Dezvoltare experimentală). Detaliile cu privire la
aceste activități sunt prezentate în Raportul Științific și Tehnic.

Rezultatele activităților de cercetare au fost publicate în jurnale și în volumele
unor conferințe internaționale indexate ISI/BDI. În total, au fost publicate 21
articole științifice
.

#Etapa IV

Etapa IV s-a desfășurat în perioada 01/01/2021 – 30/09/2021 și a avut ca obiective principale:

 • achiziția ultimului lot de echipamente;
 • testarea platformei cyber range prin organizarea în comun a unui exercițiu de apărare cibernetică;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale și la conferințe și prin intermediul site-ului Web de prezentare a proiectului;
 • organizarea unui workshop tematic pentru prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului complex către potențialii beneficiari;
 • elaborare program comun de cercetare-dezvoltare și inovare.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost planificate două activități în cadrul proiectului component 3. Detaliile cu privire la aceste activități sunt prezentate în Raportul Științific și Tehnic. Proiectele componente 1 și 2 au fost finalizate la sfârșitul etapei III, toate obiectivele propuse inițial fiind atinse sau depășite.

Rezultatele activităților de cercetare au fost publicate în jurnale și în volumele unor conferințe internaționale indexate ISI/BDI. În total, au fost publicate 5 articole științifice.