Cyber Security Roundtable

Masa rotundă securitate cibernetică – Vineri, 09 Noiembrie 2018, ASE, Sala 2416, 10:00-13:00.

Masa rotundă a avut ca temă colaborarea interuniversitară în domeniul securității cibernetice. Pe parcursul întâlnirii au fost analizate oportunitățile și provocările actuale și s-au identificat o serie de acțiuni comune privind pregătirea specialiștilor și activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate obiectivele proiectului complex de cercetare „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, derulat de Academia Tehnică Militară în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea București.

La activitate au fost invitați să participe reprezentații ai mediului academic și specialiști din partea agențiilor guvernamentale și companiilor private care activează în domeniu.